Tag: thùng carton âm dương là gì

Tìm hiểu thùng carton âm dương

Tìm hiểu thùng carton âm dương

Thùng carton âm dương là loại thùng bao gồm 2 phần 1 phần âm còn gọi là đáy và một phần dương bao phủ bên ngoài phần âm còn gọi là nắp. Đây là loại thùng tuy có diện tích