Tag: hộp carton bế lỗ

Các loại hộp carton bế lỗ

Các loại hộp carton bế lỗ

Hộp bế lỗ được sản xuất bằng cách sử dụng một khuôn bế để tạo lỗ với kích thước và vị trí khác nhau trên bề mặt tấm carton với mép vết cắt rất mượt. Do yêu cầu ngày càng