Tag: giá thùng carton

Hướng dẫn cách tính giá thùng carton

Hướng dẫn cách tính giá thùng carton

Bao bì chiếm tỷ trọng khá lớn trong kết cấu giá thành của sản phẩm. Nhà sản xuất tính giá thùng carton vào chi phí sản xuất nên rất quan tâm đến vấn đề này.   Thông thường các sản