Tag: giá in túi giấy xi măng

In túi giấy xi măng

In túi giấy xi măng

Thường khi gia công loại túi giấy này ngoài lớp lót ở đáy túi, sẽ có 1 lớp lót ở miệng túi để đảm bảo không bị rách miệng túi khi xách nặng. In túi giấy kraft ( túi giấy