Tag: cách sắp xếp thùng carton

Kinh nghiệm sắp xếp và bảo quản thùng carton

Kinh nghiệm sắp xếp và bảo quản thùng carton

Con số tồn kho tối ưu của thùng carton sẽ giúp cho công ty dễ dàng cung ứng cho thị trường mỗi khi phát sinh đơn hàng lớn hàng đột xuất. Đồng thời cũng giúp công ty có kế hoạch